OTEL VE TURİZM TESİSLERİNDE ETKİN SU YÖNETİMİ REHBERİ

Otel ve benzeri turizm, konaklama tesislerinde önemle yönetilmesi gereken unsurlardan bir tanesi de su yönetimidir. İnsan trafiğinin yoğun olduğu yapılardan olan turizm tesisleri tesisat sisteminin planlanması, tasarımı, su yönetim araçları olan mekanik tesisat ürünlerinin, armatürlerin, muslukların, tuvalet rezervuarlarının, duş setlerinin doğru seçimi, montajı su kullanımında etkinlik ve başarı sağlamaktadır.

Oteller, suyun en fazla tüketildiği tesislerdir. Alınacak küçük önlemler ile suyu verimli olarak kullanarak hem daha hijyenik ve temiz ortamlar sağlanabilir hem de daha ekonomik işletme yapılabilir, kabarık su faturalarından kurtulunmuş olunur.

Otellerde Su ve Enerji Tüketim Yönetim birimi olmalıdır. Üst yönetim su ve enerji tasarruf uygulamalarını desteklemelidir. Yeryüzünde ancak %0,3 oranında içilebilir su kaynağı olduğu unutulmamalıdır. Çoğu otellerde su tüketimine ödenen bedel toplam masrafın %15’ni oluşturmaktadır.
Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk”e hak vermemek elde değil. Turistik tesislerin birçoğunda Teknik kadroların olmasına nazaran Enerji yönetiminin pek dikkate alınmadığı veya enerji yönetiminin bilinmediği bir gerçektir.
Otellerde enerjinin verimli ve enerjinin etkin kullanımı, giderlerinin ve enerji kaynaklarının ömrünü uzatan etkin çalışmaların yapılması ile %30 varan tasarruflar sağlanabilmektedir
Tesislerde gittikçe artan enerji tüketimi göz önüne alındığında verimsiz ve hesapsız tüketilen enerji tesislerin üzerine ek mali yük olarak düşünülmeli ve enerji ve varlık yönetimine duyulan ihtiyaç göz önüne alınmalı..

Günümüzde pek çok amaçla yurt içi ve yurt dışına seyahat etmek, gidilen yerde konaklamak, programı başarıyla tamamlamakta önem arz eden yapılardan biride otel, motel gibi turizm ve konaklama tesisleridir. Ticari ve turistik amaçlarla artan seyahatler ve bunlara bağlı olarak gerekli olan turizm ve konaklama tesislerine olan ihtiyaç her gün artmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde ve dünyada turizm yatırımları artmaktadır.

Turizm tesislerinde yaşanan misafir yoğunluğu dikkate alarak onlara rahatlayabilecekleri konforlu ıslak mekanların sunulmasını gerekli kılmaktadır. 

Turizm ve konaklama tesislerinde genel mekanlarda, oda ıslak mekanlarında, otel mutfaklarında, bahçelerinde su yönetimini optimize etmek, misafirlerin memnuniyetini arttırmak, her şeyin yerli yerinde olmasını sağlamak üzere gerekil olan armatürler, duş sistemleri, otel banyo aksesuarlarının özenle seçilmesi önem kazanmaktadır.

Otel, motel, dinlenme tesisleri, misafirhaneleri, spa merkezlerini, restoranları, kültür-kongre merkezlerini,  turizm ve konaklama tesisi grubunda değerlendirebiliriz.

Turizm yapıları ve ticari yapılarda sürekli bir kullanıcı sirkülasyonu var. Otel misafirleri evlerinde yaşamadıkları keyifleri otel içinde yaşamak isterler.

Kişi başı su tüketim miktarı otellerde artıyor.

Her canlı ve içinde bulunduğu ekosistem günlük aktivitileri için suya ihtiyaç duyar. Tüketilen su miktarı kişinin yapısına, alışkanlıklarına, yaz kış durumuna göre değişir.

Yapılan araştırmalarda otellerde kişi başına düşen su tüketiminin günlük yaklaşık 400 ila 750 litre arasında gerçekleştiği saptanmıştır. İnsanlar günlük hayatlarında, evlerinde yaklaşık 150 litre su tüketirken otellerde, turizm tesislerinde bu tüketim 3-5 katına çıkabilmektedir. İnsanımız su ve enerji tüketiminde evinde gösterdiği hassasiyeti otellerde, turizm yapılarında ve kamuya ait yerlerde göstermemektedir.

Dolayısıyla turizm yapılarında su yönetimi öncelikli konulardan biri olarak ele alınmalıdır.

Otel ve turizm tesisleri yatırımcılarının yatırım, planlama ve projelendirme aşamasında su yönetiminde dikkatli davranması tesisin ömrü boyunca işletmeye, doğaya ve ülkeye kazandıracaktır.

Turizm yapıları bünyelerinde, aynı amaca hizmet eden fakat fonksiyon şeması açısından farklı konseptlerde yapılar barındırır. Bu farklı yapılar belli bir sistematik içerisinde birbirine bağlanırlar. Su’yun, sıcak su’yun kullanıldığı banyo, duş alanı,  yemekhane, spa merkezi, havuz gibi pek çok birim turizm tesisinin içerisinde yer alıyor. Her bir birim su tüketim noktasıdır.

Turizm tesislerinde kullanılan ürünler mimari kimliğini tamamlar.

Otel projelerinde kullanılan armatürler, aksesuarlar otelin mimarini kimliğini bütünler.  Mimari ve iç mimari gruplarla en ince detayları birlikte çözmek önem kazanıyor.

Ürün seçimlerinde estetik kaygıların dışında dikkate alınması gereken en önemli konulardan biri dayanıklılık ve bakım maliyetinin düşük olma zorunluluğudur.

Otel ve turizm yapılarında su ve enerji tüketimi diğer yapılara oranla daha fazla, bu konuda otel yatırımcıları, işletmecileri daha tasarruflu ve uzun süre dayanıklılığa sahip ürünler istemektedir. Turizm ve konaklama tesislerimizin ıslak mekanları, oda ıslak alanları, spa merkezleri, mutfakları ve ekipmanları yoğun bir kullanıma sahne olmaktadır. Bazen de vandalizme maruz kalmaktadır. Ürün temizlik kurallarına riayet edilmediği için ürün krom, altın kaplamaları kimyasallara karşı fazla direnç gösterememektedirler.

Otellerde, turizm tesislerinde hangi ürünler seçilmeli? Doğru armatür, doğru musluk nasıl seçilir?

Doğru ürün seçimi ilk alımda, ürün yaşam ömrü boyunca kuruma kazandırmaktadır. Müşteri memnuniyetini arttırarak marka ve mekan bağımlılığı sağlamaktadır. Otel ve turizm yapıları diğer mimari yapılardan daha fazla fonksiyon içerdiği için ürün planlaması, seçimi, uygulaması özen gerektirmektedir. İlgili ürünler her birim için ayrı ayrı özenle seçilmelidir.

Su yönetim araçlarının seçiminde temel unsur olarak tasarruf, dayanıklılık, ergonomiklik, estetik, tamir/bakım kolaylığı gibi değerler göz önünde bulundurulmalıdır. Bunların içinde su tasarrufu sağlayan ürünler, yoğun kullanıma dayanıklı olması ve az bakım/tamir gerektirmesi ve ilgili üretici firmadan ürün ömrü boyunca yeterli satış sonrası hizmet ve destek alabilmek öncelikle üzerinde durulması gereken unsurlardır.

Adell Armatür, otel, motel, dinlenme tesisi vb. turizm tesislerinde, konaklama yapılarında kullanılmak üzere test edilen ve tasarlanan pek çok uygun çözüm sunuyor.

Armatür modellerinde Adell çeşitliliği ile ihtiyaca uygun seçim imkânı sunuyor.

Turizm tesislerinde, özellikle armatür ve duş sistemlerinin daha uzun ömürlü ve verimli olmaları için ankastre, gömme sistemli olanlarını öneriyoruz. Ankastre ürünlerde sıva altı tesisatın ve alt grupların seramik öncesi uygulanmasının yapılması gerekmektedir. Turizm tesisin işletilmesinde duş setleri, duş hortumları yöneticilerin, bakım birimlerinin en çok uğraştığı ve servis verdiği konuların başında gelmektedir.

Banyo ve duşlarda termostatik teknolojili banyo/duş armatürleri kullanılmalıdır. Termostatik bataryalar duş boyunca istenilen derecede su sağlamayı garantilerken su’dan, sıcak su’dan tasarruf sağlamaktadır. Adell Termostatik Teknolojili banyo ve duş bataryalarında diğer odalardaki, bölümlerdeki su basıncındaki değişikliklerden etkilenmemektedir. Su sıcaklığını set edilen değere göre kendisi daha kısa sürede yapabilmektedir ki bu özelliği misafirlere zaman kazandırmaktadır. Termostatik teknoloji hem ankastre, duvar içi ve hemde duvar üstü modellerimizde mevcuttur. 

Lead, Breeam sertifikalı ürünlerin tercih edilmesi tesisin “Yeşil Bina” sertifikası almasını düşünmesi halinde kendisine olumlu katkılar sağlayacaktır.

Ürün, marka seçiminde dikkatli davranıldığında işletme giderlerinde, personel giderlerinde kazanç sağlanacağı gibi misafirlerin mutluluğu da artacaktır.

https://www.adell.com/collections/fotoselli-sensor-teknolojili-cozumler linkinde okulunuzda su yönetiminde avantaj sağlayacak, doğaya katkı sunacak ürün ve çözümleri keşfedebilirsiniz.

Otellerde, turizm yapılarında su tasarrufu nasıl yapılır?

Turizm yapılarında su tasarrufunun başlangıcı doğru ürün seçimi, tesisat sistemi planlaması ve tasarımından geçer.

Özellikle yeni tesis yapımında “Gri Su Arıtma Sistemleri” muhakkak planlamalıdır. Tesisat sistemleri gri su arıtma sistemini kapsayacak şekilde planlamalı, projelendirmeli ve uygulanmalıdır. Gri su arıtma sistemiyle atık suyun ayrıştırılması ve yüzde 70’lere varan oranlarda geri kazanımı söz konusudur. Yeter ki projelendirme ile banyo/duş suları ile tuvalet suları aynı hatlar ile beslensin ve atık suları ayrı hatlar ile atılsın. İnşaat aşamasında bunlar yapılırsa binanın ömrü boyunca büyük su tasarrufu sağlanacaktır.

Su tasarruf yöntemleri mevcut tesislerde ürün seçimi, bakımı, eğitici/hatırlatıcı notlar ile sağlanabilir.

Adell sensör teknolojili fotoselli elektronik ürünlerimiz hijyen, tasarruf ve dayanıklılık özellikleri yanında uygun maliyetleriyle büyük avantaj sunmaktadır. Su dostu, tasarruflu Adell muslukları, gömme rezervuarları su yönetiminde en büyük yardımcılarınız olmaya hazır.

Islak mekanlara küçük hatırlatıcı notlar iliştirmek insanlar üzerinde olumlu tesirler oluşturmakta ve tasarrufa yöneltmektedir.

Bahçe sulamada damlama sulama ile % 85 su tasarrufu sağlanabilir ve sistem sabah 05.00-06.00 zaman aralığına ayarlı zaman saatine bağlanabilir.

Özellikle kıyı şeritlerimizde geniş bahçe ve yeşil alana sahip turizm tesislerinde bahçenin, yeşil alanların, golf sahalarının su tüketimini kontrol altında yönetmek önemli kazanımlar sağlayacaktır. Şu unutmamak gerekir ki, dünyada golf sahalarının yeşil tutulması için kullanılan su miktarı Afrika’da ihtiyaç duyulan su miktarıyla aynıdır.

Bozuk musluk, tuvalet rezervuarları ile duşlar tamir edilmeli, klasik duş başlıkları yerine düşük akımlı aeratörlü duş başlıkları tercih edilmeli.

Musluk ve banyolarda ''DÜŞÜK AKIŞLI SU TASARRUF CİHAZLARI'' kullanarak yüzde 50 tasarruf sağlamak mümkündür.

Musluklarda dakikada 14-15 litre su tüketen otomatik kapamalı sprey başlıkları yerine dakikada 7-8 litre su tüketen düşük hacimli başlıklar kullanılmalı.

Bulaşık ve çamaşır makineleri az su tüketen modeller olmalı, bunlar yarı dolu veya aşırı dolu halde kesinlikle çalıştırılmamalı. Raflı bulaşık makinelerinden saatte 320 litre veya askılı makinelerden 150 litre su tüketen modeller tercih edilmeli.
Su soğutmalı buz makineleri yerine hava soğutmalı makineler tercih edilmeli.

Otellerde, turizm yapılarında “Gizli Su kaçağı nedir? Nasıl tespit edilir? Nasıl önlenir?

Turizm tesislerinde tesisatta herhangi bir kaçak olmadığından emin olunması da su tasarrufunda oldukça önemlidir. Bu yüzden tüm kaçaklar ve damlatan musluklar en kısa zamanda tamir ettirilmelidir.

Balkon ve teras gibi yerlerdeki musluklardaki sızmalar ve damlamalar kolay fark edilemeyeceklerinden dolayı bu gibi yerlerde bulunan musluklar belirli aralıklarla kontrol edilmelidir.

Adell ürünleri turizm tesislerinde su yönetimine katkı sunuyor.

Adell armatürleri, duş sistemleri, mekanik tesisat ürünleri, banyo ve otel aksesuarları, gömme rezervuarları, klozet kapakları gibi ürün ve çözümleriyle pek çok otel ve benzeri turizm tesisinde başarıyla hizmet vermektedir.

Turizm ve konaklama tesislerinde misafirlerin ağırlanmalarında, mutluluklarının sağlanmasında ve memnuniyetlerinin arttırılmasında Adell ürünleriyle katkı sunmaktan, destek vermekten mutluluk duyuyoruz.

Armatürler, duş sistemleri, rezervuar seçimleri doğru ve su/çevre dostu ürünlerden seçilirse kurumun su faturası küçülecektir. Adell uzmanları gerek ürün seçiminde, gerek uygulamasında ve kullanım esnasında bilgi ve deneyimleriyle yanınızda yer almaktadır. Telefon, e-posta yoluyla ulaşmanız halinde sizlere destek vermekten mutluluk duyacaklardır.

Adell ürünleri anaokulundan, ilkokula, üniversitelere kadar pek çok eğitim yapısında hizmet vermektedir.https://www.adell.com/blogs/referans-projeler/tagged/otel-ve-turizm-tesisleri linkinde Adell Armatürlerinin kullanıldığı turizm tesislerinden bazılarını görebilirsiniz.

Eğitim yapılarına can katan Islak mekanlar konforu sağlamak, hijyen ve su koruyan çözümler ile eğitime katkı sunmak Adell çalışanları için ayrı bir mutluluk kaynağıdır.

Adell Armatür, sanayi üretiminin yanında su ile ilgili kültür/sanat üreten bir yapıya sahiptir.

 İkitelli Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikamız genel müdürlüğünde bulunan Ab-ı Hayat Anadolu Su Medeniyetleri Koleksiyonumuz ve Müzemiz ile okul öğrencilerimizin ücretsiz ziyaretlerini kabul ediyor, tarihi su kültürümüzü, Anadolu'da geçmişte suya verilen önemi ve su'yun sırrını öğrenmeye yönelik sunumlar yapıyoruz. Su Medeniyetlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında daha geniş bilgiye https://www.adell.com/blogs/blog/tagged/su-medeniyeti-muzesi linkinden ulaşabilirsiniz.

Adell Armatür olarak yıllara dayanan deneyimlerimle otel ve turizm tesislerinde suyun her damlasını önemseyen armatür, aksesuar, duş setleri, bahçe musluklarımız, gömme rezervarları ile su yönetiminde avantajlar sağlıyor, su faturalarının daha küçük olmasına, daha uzun ömürlü ürünlerimizle katkı sunuyoruz.

Suyu korumak, geleceği, dünyamızı ve gelecek nesilleri korumaktır. Bu sorumluluk hepimize aittir. Yeni turizm sezonunda milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlamaya hazırlanan işletmecilerin, otellerinde küçük düzenlemeler yaparak su, elektrik ve ısınma giderlerini azaltabileceklerdir. Bu iyileştirme çalışmalarını firmaları, ülkeleri ve dünyamızın geleceği için yapmalıdır.

 

 

Left Alışverişe geri dön
Siparişiniz

You have no items in your cart

Sale

Unavailable

Sold Out