Çevre Politikası

Adell Çevre Politikasi

Adell Çevre Politikası; faaliyetlerinin çevreye duyarlı ve yasalara uygun bir şekilde yürütülmesine ek, “çevrenin çocuklarımıza miras bırakılacak değil, onlardan borç alındığı” yaklaşımıyla değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede Adell, bütün paydaşlarının (Çalışan, Müşteri, Tedarikçi, Toplum ve Ortaklar) talep ve duyarlılıklarını dikkate alarak, doğal çevreyi, insan sağlığını ve refahını korumayı, faaliyetlerinin iklim değişikliğine olan etkisini azaltmayı taahhüt etmektedir.

Hedefimiz, çevre performansımızın sürekli geliştirilip, iyileştirilmesini sağlamaktır. Bunun için enerji ve hammadde kaynaklarını daha etkin kullanıp, atık çıkışını, zararlı hava emisyonlarını, su deşarjını asgariye indirirken, insanlık mirasının, doğal ve biyolojik zenginliğin ve çeşitliliğin korunması için çaba sarf ederek yeni yöntemler geliştirmektir.

Taahhütlerimiz
    Fabrika ve tesislerimizi; yasalara, standartlara ve en ileri çevre yönetim sistemi gereklerine uygun şekilde işleteceğiz.
    Güvenli teknolojiler ve işletme prosedürleri uygulayarak, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre, sağlık ve güvenlik risklerinden etkilenme olasılığını en aza indireceğiz.
    Yenilenmesi mümkün olmayan doğal kaynakların kullanımını en aza indirmek için alternatif hammadde ve yakıt kullanımını olanaklar ölçüsünde artıracağız.
    Tehlikeli ve/veya tehlikeli olmayan atıkların oluşumunu en aza indirerek, atıkları güvenli yöntemlerle bertaraf edecek, geri dönüşüm ve yeniden kullanım olanaklarından en üst düzeyde yararlanacağız.
    Kazalar sonucu oluşabilecek olası zararları engelleyen programlar uygulayacak, tüm fabrika ve tesislerimizde “Acil Durum Müdahale Eylem Planı” bulunduracağız.
    Düzenli program ve periyotlarda tüm fabrika ve tesislerimizde çevre denetimleri gerçekleştireceğiz.

Ürün Yönetimi
    İnsan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri en aza indirmek ve olası atık miktarını sınırlandırmak amacıyla, ürün geliştirme, üretim, dağıtım ve uygulama aşamalarında sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı doğrultusunda hareket edeceğiz.

Paydaş İlişkileri
    Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin olası çevresel etkileri konusunda paydaşlarımızı düzenli olarak bilgilendirecek, onlardan gelen talepleri değerlendirecek, paydaşlarımızla etkin bir iletişim gerçekleştireceğiz.
    Yasa, yönetmelik ve standartların uygulanabilirliğini, etkisini ve maliyet/getiri dengesini değerlendirmek üzere, ilgili makamlarla etkin bir işbirliği içerisinde olacağız.
    Birlikte çalışacağımız taşeron ve tedarikçilerimizi belirlerken, adayların çevre yaklaşımlarını ve politikalarını dikkate alacağız.
    Taşeron ve tedarikçilerimizden, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre değerlerimize saygılı olmalarını talep edecek, fabrika ve tesislerimizde çalışırken, şirketimizin politika ve prosedürlerimizi uygulamalarını zorunlu tutacağız.

Left Alışverişe geri dön
Siparişiniz

You have no items in your cart

Sale

Unavailable

Sold Out