İnsan Kaynakları

Adell İnsan Kaynakları

Şirketi başarıya götürecek güç, çalışanların gözlerindeki fer, ayaklarındaki derman ve kalplerindeki sevgidir.
Recep Ali Topçu | Yön.Kur.Bşk.

İnsan Kaynakları Politikası

Adell’i Adell yapan çalışanlarıdır. Adell, çalışanlarına “önce insan” olarak değer verir.

Vizyonumuz: Dünyamızı daha yaşanılır bir gezene dönüştürmek.

Adell, değişime, gelişime ve yeniliğe açık, teknolojik gelişmelere adapte olabilen, sürekli büyüme ve gelişme hedefindedir.

Adell, topluma, ahlaki değerlere, iş güvenliği kural ve uygulamalarına ve taahhüt ettiği kalite standartlarına öncelik verir.

Adell, hayatın her anında çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, onların ailelerine, topluma ve insanlığa değer katmayı hedefler.

İşletmeler, gelişen çalışanları ile değişir ve gelişir. Şirketleri insanlar yaşatır ve canlı tutar.

İnsan Kaynakları Uygulamaları

İnsan kaynakları misyonumuz: Şirket ihtiyaçları ve aday beklentileri doğrultusunda nitelikli ve başarılı adayları kuruma kazandırmak, geliştirmek ve kalıcılığını sağlamaktır.

Adell, şirketimizin ihtiyaçlarını ve çalışanların mesleki ve bireysel gelişimlerini karşılamak için gerekli eğitim ve gelişim desteğini sağlamayı amaçlar. Çalışanlar teknik, kurumsal eğitimlerle, kişisel gelişim projeleriyle desteklenir. Ortak hedefler doğrultusunda çalışanlarının performanslarını üst seviyeye çıkarılmasını amaçlar. Her bir çalışanımızın kendini şirketimizin bir parçası olarak görmelerini sağlamak hedefimizdir.

Çalışanlarımıza teknik, kişisel ve yönetsel başlıklarda eğitimler verilmektedir. Sağladığımız eğitim olanakları, kısa/uzun süreli rotasyonlar ve çeşitli projeler ile çalışanlarımızın kariyer gelişimlerini desteklemek, performanslarını ve motivasyonlarını arttırarak çalışanlarımızı ve kurum kültürümüzü sürekli geliştirmektir.

Mevcut işlerimizi daha iyi yapabilmek, hızla değişen koşullara uyum sağlayabilmek ve kurumun gelecekteki yapısını inşa etmek amacıyla, iş hedeflerimiz ve kurumsal değer ve prensiplerimizi destekleyen eğitim programlarımızı uyguluyoruz.

Çalışanlarımıza işlerini yaparken ihtiyaç duydukları her türlü teçhizatı sağlamak, huzurla çalışabilecekleri bir çalışma ortamı oluşturmak, kendilerinin eğitim ve gelişimlerine önem veren bir yönetim politikası olduğunu onlara hissettirmek temel değerlerimizdendir.

Çalışanlarımızın motivasyonlarının artırılması, farklı departmanlardaki çalışanların birbiri ile yakınlaşmasını ve aslında birbirlerini nasıl tamamladıklarını görmelerini sağlamak ve takım ruhunu geliştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapmaktayız.

Bacasından Kültür ve Kitap Tüten Fabrika

Fabrikamızdaki kütüphanemizde çalışanlarınızın gönül dünyalarına, entellektüel seviyelerine katkı sağlamaktan, birlikte gelişmekten mutluyuz. İnanıyoruz ki, şirketi etkin, canlı ve başarılı kılan içindeki insanlardır. Çalışanlar gelişmenin lokomotifidir. Çalışanlarımızı, stajyerlerimizi kitapla buluşturmaktan, yeni ufuklara yelken açmalarına vesile olmaktan mutluyuz.

Adell 2015 Demografi

Adell Çalışanları Gelişim ve Paylaşım Toplantılarıyla Gelişiyor

Çalışanlarımızın gerek mesleki ve gerekse bireysel yetkinliklerini arttırmak amacıyla tecrübe paylaşım toplantıları yapılmaktadır. Çalışanlarımızın gelişimlerine, toplumla entegrasyonuna katkıda bulunmak, ikna kabiliyetlerinin, kendilerini insanlar, topluluklar karşısında konuşabilme yeteneklerinin gelişmesine destek vermek amacıyla yürütülmektedir.

Ücret ve Yan Haklar


Çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona sağladıkları değer doğrultusunda ücretlendirmek amacımızdır. Adell’de iş değerlendirme metodolojisi ve piyasa karşılaştırmaları doğrultusunda adil, pozisyona yönelik ve standardize edilmiş bir ücret sistemi uygulanır.

Adil ücret politikasını benimseyen Adell, rekabet üstünlüğü sağlayacak, başarılı performansı öne çıkaracak sistemler ve süreçler geliştirmeye devam ediyor.

İş yeri sağlık birimimiz çalışanlarımızın sağlık konusundaki problemlerinin çözümü için hizmet verilmektedir.

Yıllık izin uygulaması planlı olarak yürütülmektedir.

Seçme ve Yerleştirme Süreci
Şirketimizde işe alım süreci, “fırsat eşitliği” esasına dayanmakta ve Personel Yönetmeliği'nde yer alan kriterlere göre yürütülmektedir. İşe alım sürecinde temel amaç, kurumumuzun değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda, doğru işe doğru bireyi seçmek, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere ve yeterliliklere sahip adayları kuruma kazandırmaktır. Bu doğrultuda Adell’e başvuran adaylarda, temel şart olarak açık pozisyonlara eğitim düzeyleri, yetkinlikleri, yabancı dil düzeyleri, teknik bilgi düzeyleri ve pozisyonla ilgili tecrübeleri dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Aranılan kriterler, pozisyonlara göre değişkenlik göstermektedir.

İşe veya staja yerleştirmede sigara içmeyen adaylara öncelik vermekteyiz.

Açık Pozisyonlarımız
Hayatınızın hangi döneminde olursanız olun, Adell dünyasında sizi başarıya götürecek bir fırsat mutlaka vardır. Başlangıç noktanızı geç kalmadan seçin!

Gelin birlikte çalışalım.

Öğrenen, gelişen bir takımın üyesi olmak için linkteki iş başvuru formunu dikkatlice doldurunuz. Formunuz değerlendirmeye alınarak deneyim ve uzmanlık alanınıza uygun pozisyon oluşması halinde size dönüş yapılacaktır.

Şirketimize yapılan tüm başvurular gizlilik ilkesi kapsamında adalet ve fırsat eşitliği gözetilerek değerlendirilmektedir.

Staj Politika ve Uygulamaları

Seçtiğimiz stajyerleri ekibimizin bir parçası olarak görüyoruz.

Firmamızın vizyonuna sahip ve kurumsal kimliğiyle uyum sağlayabilecek, gelecekte firmamıza katılabilecek stajyerleri tercih ediyoruz. Personel alımlarımızda stajyerlerimizi değerlendiriyoruz.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize kısa dönemli staj imkanı yanında üniversitelerle yapmış olduğumuz protokoller çerçevesinde uzun dönemli stajlarda sağlamaktayız.

Stajyerleri kurum içi takım çalışmalarımıza, sosyal faaliyetlerimize, gelişim ve paylaşım toplantılarımıza dâhil ediyoruz. Staj yapan öğrencilerimizi izliyoruz, gelişmelerine, hayat yolculuklarına daha güçlü atılmalarına destek vermek istiyoruz.

Üniversite öğrencisi stajyerlerimize sorumluluk yüklüyor, staj yaptıkları süre içinde eğitimlerini, bilgilerini ve fikirlerini kullanabilmek için fırsatlar sunuyoruz. Staj bitiminde geleceğin yöneticisi olarak işletmemizde gördükleri, yaşadıkları, hissettikleri doğrultusunda “Yapılabilecek iyileştirmeler ve tespitler” başlıklı bir rapor düzenlemesini istiyoruz.

Stajyerlerimizin belli bir iş gününü doldurmak veya özgeçmişlerinde yazmak için değil, “gelecek şimdi” anlayışı içinde yaşamlarının sorumluluklarını üstlenmelerini, hayatlarının en önemli süreci olan gençliklerini geleceğe yönelik kaliteli değerlendirmeleri, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme, iş yaşamı ve sektöre ait bilgileri edinme konularında bir fırsat olarak görmelerine çaba gösteriyoruz.

Her bir stajyerimizin personel kütüphanemizden en az bir kişisel gelişim kitabı alarak okumasını, özet çıkarmasını ve gelişim paylaşım toplantısında sunumunu yapmasını şart koşuyoruz.

Üniversitelerimizin kariyer günlerine ve programlarına katılarak biriktirdiğimiz deneyimlerimizi onlarla paylaşıyoruz. İş hayatı, sektörümüz hakkında daha geniş bilgilere sahip olmalarını sağlıyoruz.

Staj Başvurusu

Firmamıza teveccühünüz için teşekkür ederiz. Öğrenen, gelişen bir takımın üyesi olmak için aşağıdaki başvuru formunu doldurunuz. Formunuz değerlendirmeye alınarak deneyim ve uzmanlık alanınıza uygun pozisyon oluşması halinde size dönüş yapılacaktır.

Left Alışverişe geri dön
Siparişiniz

You have no items in your cart

Sale

Unavailable

Sold Out